Cần tư vấn vay tiền xây nhà, thế chấp sổ đỏ

Cần tư vấn vay tiền xây nhà, thế chấp sổ đỏ. -Lãi suất -Dư nợ giảm dần?. -Thời gian vay 60 tháng, - Tháng trả nợ + lãi bao nhiêu?. Thủ tục hồ sơ vay.....gồm những gì? Thành

Người viết | 2016/11/27 21:40:01

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: Cần tư vấn vay tiền xây nhà, thế chấp sổ đỏ?

A có còn có nhua cầu nữa không ạ?

Người viết Dấu Tên | 2017/01/03 03:41:48

Trả lời: Cần tư vấn vay tiền xây nhà, thế chấp sổ đỏ?

Cần tư vấn vay tiền xây nhà, thế chấp sổ đỏ.

  • Lãi suất
  • Dư nợ giảm dần?.
  • Thời gian vay 60 tháng,
  • Tháng trả nợ lãi bao nhiêu?.
  • Thủ tục hồ sơ vay.....gồm những gì?

Người viết Thành | 2016/12/03 07:46:43

Các câu hỏi liên quan: