quên số tài khoản thẻ đa năng

tôi không nhớ số tài khoản thẻ. muốn biết thì phải làm như nào?

Người viết trần thục quyên | 2016/12/24 02:56:59

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: