4 năm nay không sử dụng thẻ , nay trở lại dùng có được không.

4 năm nay không sử dụng thẻ , nay trở lại dùng có được không.

Người viết Nguyễn Lương Thanh | 2019/12/27 03:33:14

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: