Cho em hỏi mở lại thẻ..mất bao lâu thẻ hoạt động lại được dạ

Cho em hỏi mở lại thẻ..mất bao lâu thẻ hoạt động lại được dạ

Người viết | 2019/11/07 14:19:52

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: