có hỗ trợ mở tài khoản và chuyển khoản từ nước ngoài về không

Cho tôi hỏi là ngân hàng có hỗ trợ mở tài khoản. Và chuyển khoản từ nước ngoài về không .nhận tiền từ YouTube

Người viết Lương Văn thụy | 2020/08/30 06:55:43

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: