đã chuyển tiền nhưng tài khoản không nhận được

Chào ngân hàng hang Agribank .hôm thứ tôi có gửi tiền ở đó ma sao đến hôm nay vẫn chưa chuyển tiền cho tôi la sao vậy .

Người viết | 2018/03/16 10:12:02

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: