Dạ e đóng tiền học phí nhưng ghi thiếu một số trong số tài khoản trường

Dạ e đóng tiền học phí nhưng ghi thiếu một số trong số tài khoản trường thì có bị sao ko ạ nếu có thì phải làm sao ạ

Người viết Nguyễn Thị Kim Anh | 2020/04/28 07:08:59

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: