Đi rút tiền tài khoản của công ty mà không có chữ ký của kế toán trưởng

Đi rút tiền tài khoản của công ty mà không có chữ ký của kế toán trưởng thì có rút được tiền không ạ

Người viết | 2019/08/12 05:19:28

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: