E làm thẻ ở xa đéc. Nhưng do e làm ở châu phú. E có thể nhận thẻ ở châu phú không ?

E làm thẻ ở xa đéc. Nhưng do e làm ở châu phú. E có thể nhận thẻ ở châu phú không ?

Người viết | 2019/12/26 12:51:09

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: E làm thẻ ở xa đéc. Nhưng do e làm ở châu phú. E có thể nhận thẻ ở châu phú không ??

Chào bạn!

Thẻ bạn đăng kí làm ở đâu thi phải ra đúng chi nhánh làm thẻ mới nhận được thẻ nhé ạ, ra chi nhánh khác không có thông tin về thẻ để nhận đâu ạ.

Khi đi bạn mang theo chứng minh thư để nhận thẻ ạ!

Người viết Tư vấn viên | 2020/01/08 01:56:57

Các câu hỏi liên quan: