e muốn hỏi thủ tục để giải ngân trả lương cho công nhân và thanh toán nợ

e muốn hỏi thủ tục để giải ngân trả lương cho công nhân và thanh toán nợ cho nhà cung cấp cần những gì ạ

Người viết | 2020/02/20 09:18:33

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: