em đang làm thẻ mới 10ngày mới lấy được . Thế người nhà gửi tiền vào tài khoản có đc không?

em đang làm thẻ mới 10ngày mới lấy được . Thế người nhà gửi tiền vào tài khoản có đc không?

Người viết | 2020/12/26 01:36:34

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: