Em làm mất thẻ. không nhớ ngày phát hành in trên thẻ. thì phải làm sao ạ?

Em làm mất thẻ. không nhớ ngày phát hành in trên thẻ. thì phải làm sao ạ?

Người viết | 2020/08/29 09:25:40

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: