Em muốn làm giấy ủy quyền để người khác lên lấy thẻ ngân hàng hộ thì cần làm

Em muốn làm giấy ủy quyền để người khác lên lấy thẻ ngân hàng hộ thì cần lmj ạ

Người viết | 2020/08/14 14:48:48

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: