Rút tiền gửi trước kỳ hạn

Tôi có gửi tiền kỳ hạn 13 tháng, lãi suất 7,5%. Đến nay được hơn 2 tháng, vì có nhu cầu nên phải rút thì lãi suất tính như thế nào?

Người viết Nguyễn Anh Tuấn | 2020/03/13 07:13:28

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: