Số dư của tôi là 3.121.683 tôi CK số tiền là 1.002.200

Số dư của tôi là 3.121.683 tôi CK số tiền là 1.002.200 nhưng ngân hàng báo còn 1.215 .083đ vậy mất trong TK 1.118.267đ giừo phải báo như thế nào?

Người viết | 2021/05/03 11:00:44

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: