Thẻ em đã nhập đúng mã pin: nhưng nhập mã pin mới lần 2 giao dịch đổi mã pin lại bão không thành công

Thẻ em đã nhập đúng mã pin: nhưng nhập mã pin mới lần 2 giao dịch đổi mã pin lại bão không thành công là sao ạ

Người viết Vy văn khánh | 2019/07/13 08:10:33

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: