Tôi muốn đăng ký chuyển tiền qua điện thoại, thủ tục làm gi?

Tôi muốn đăng ký chuyển tiền qua điện thoại, thủ tục làm gi?

Người viết | 2019/11/13 08:40:03

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: