Tôi muốn vay xây nhà thì cần thủ tục gì

Tôi muốn vay xây nhà thì cần thử tục gì

Người viết | 2020/03/25 06:30:50

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: