Xin lại mã pin

Thông báo mã pin lại cho chủ thẻ trần trung hiếu làm vào hôm 8/9 cám ơn

Người viết | 2017/09/11 03:33:35

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: Xin lại mã pin?

Chào bạn!

Mã pin là bảo mật thẻ ngân hàng của bạn.

Bạn đến phòng giao dịch ngân hàng gần nhất để xin cấp lại nhé.

Ngân hàng sẽ không gửi qua tin nhắn hay mail để đảm bảo tính bảo mật

Người viết Tư vấn viên | 2017/09/15 08:50:51

Các câu hỏi liên quan: