Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng cao nhất 2017

Ngân hàng KKH 1 T 2 T 3 T 6 T 9 T 12 T 24 T 36 T 48 T
Ngân hàng Quân Đội 0.30 4.40 4.50 4.90 5.40 5.60 7.20 7.50 7.00 7.00
Ngân hàng Bản Việt 1.00 5.40 5.40 5.40 6.90 6.90 7.40 7.20 7.20 7.20
Ngân hàng HSBC Việt Nam 0.00 0.10 0.75 0.75 2.00 2.40 2.40 2.85 2.85 0.00
Ngân hàng Đại Chúng 0.80 5.30 5.40 5.50 6.80 7.00 7.50 7.70 7.70 0.00
Ngân hàng Phương Đông 0.20 5.40 5.40 5.50 6.50 6.80 7.20 7.50 7.60 7.60
Ngân hàng Đầu Tư và Phát Triển Việt Nam 0.20 4.30 4.30 4.80 5.30 5.50 6.90 6.80 7.00 7.00
Ngân hàng Công Thương Việt Nam 0.20 4.30 4.30 4.80 5.30 5.50 6.80 6.80 7.00 7.00
Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam 0.20 4.30 4.30 4.80 5.30 5.50 6.50 6.50 6.50 6.50

* Lãi suất được cập nhật lúc 27/03/2017 09:37 và chỉ mang tính chất tham khảo. Để biết thông tin chi tiết hãy liên hệ với ngân hàng bạn giao dịch