E có đăng ký mở thẻ tín dụng trực tiếp qua online

E có đăng ký mở thẻ tín dụng trực tiếp qua online, ngta ghi trong vòng 10 ngày ra quầy ngân hàng để được cung cấp thông tin, cho e hỏi khi đi cần mang theo những gì ạ?

Người viết | 2020/06/12 03:46:42

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: