Mình có bìa đỏ tên mẹ mình. Mẹ mình quá tuổi vay giờ muốn chuyển sang tên mình.

Mình có bìa đỏ tên mẹ mình. Mẹ mình quá tuổi vay giờ muốn chuyển sang tên mình. Mình đứng ra vay được không?

Người viết Ly thi kim dung | 2020/07/29 18:39:09

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: