Ngân hàng cho hỏi các bản sao CMND,... có cần sao y bản chính không?

Ngân hàng cho hỏi các bản sao CMND,... có cần sao y bản chính không?

Người viết | 2019/11/14 02:12:10

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: