Người đứng tên chủ tài khoản bị ốm hay mất. muốn rút tiền tiết kiệm thì phải làm như thế nào

Người đứng tên chủ tài khoản bị ốm hay mất. muốn rút tiền tiết kiệm thì phải làm như thế nào

Người viết | 2018/12/13 06:20:18

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: