ôi đã không truy cập và kiểm tra được số dư trong tài khoản của tôi.

Xin chào, Tôi tên Ngân, hiện đang ở nước ngoài, trước đây tôi truy câp được thông tin cá nhân và kiểm tra số dư trong tài khoản của tôi được, nhưng hiện tại, tôi đã không truy cập và kiểm tra được số dư trong tài khoản của tôi. Tôi nghĩ chắc có sự thay đổi cập nhật thông tin cá nhân mà tôi không hay. Xin vui lòng linh hoạt giúp tôi cách để cập nhật thông tin cá nhân và kiểm tra số dư trong tài khoản của tôi trong khi tôi đang không có mặt tại Việt Nam. Tôi có người thân ở Việt Nam - ông xã của tôi, hiện đang công tác tại Trường Đại học An Giang, có thể giúp tôi cập nhật thông tin được không? Chân thành cảm ơn.

Người viết | 2022/03/02 08:30:35

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: