Tài khoản gd quá hạn mức 100tr/1 tháng thì ngày bao nhiêu của tháng mới có thể gd tiếp ạ

Tài khoản gd quá hạn mức 100tr/1 tháng thì ngày bao nhiêu của tháng mới có thể gd tiếp ạ

Người viết | 2023/02/09 18:10:58

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: