Tôi có giấy chứng nhận nhà ở , hồ sơ xã . Số nhà huyện có vay đc ko ạ

Tôi có giấy chứng nhận nhà ở , hồ sơ xã . Số nhà huyện có vay đc ko ạ

Người viết Phạm Văn hiệp | 2020/10/12 22:11:16

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: