Trên sổ tiết kiệm địa chỉ xã khác với chứng minh thư

Trên sổ tiết kiệm địa chỉ xã khác với chứng minh thư có sao không ạ

Người viết | 2021/03/22 06:44:06

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: