bên e đã lấy sổ phụ 1 lần nhưng bị mất, vậy có mẫu vp để xin cấp lại sổ phụ không

bên e đã lấy sổ phụ 1 lần nhưng bị mất, vậy có mẫu vp để xin cấp lại sổ phụ không

Người viết ngô trang | 2020/02/28 01:44:26

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: