cho mình hỏi các bước chi tiết cần thiết để mở một sổ tiết kiệm thường và tiết kiệm kiều hối

cho mình hỏi các bước chi tiết cần thiết để mở một sổ tiết kiệm thường và tiết kiệm kiều hối

Người viết truongvantien | 2018/12/31 07:44:28

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: