Chuyển khoản từ saccombank sang vietcombank tài khoản trừ tiền nhưng giao dịch thất bại do đâu

Chuyển khoản từ saccombank sang vietcombank tài khoản trừ tiền nhưng giao dịch thất bại do đâu

Người viết | 2020/01/07 04:42:17

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: