Chuyển nhầm số tài khoản

Em chuyển nhầm số tài khoản ạ

Người viết Kiều Tiến Dũng | 2021/11/19 04:14:02

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: