Chuyển trên người đứng sổ

Em lập sổ tiết kiệm khoảng năm 2014 và giờ muốn thay đổi người đứng tên thì cần những thủ tục gì ạ? Em xin cảm ơn!

Người viết Nguyễn Thị Mình Nguyệt | 2017/09/12 08:34:55

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: Chuyển trên người đứng sổ?

Chào bạn!

Trường hợp này để chuyển tên sổ tiết kiệm cho người khác bạn và người đấy cần đến chi nhánh Ngân hàng nơi mở sổ tiết kiệm để làm thủ tục chuyển quyền sở hữu (chuyển nhượng) sổ tiết kiệm.

Khi đến chi nhánh Ngân hàng, bạn và bạn kia cần mang CMND và sổ tiết kiệm, sau đó  bạn sẽ hoàn thành Giấy chuyển nhượng sổ tiết kiệm theo mẫu của Ngân hàng cấp (nhân viên Ngân hàng sẽ cấp cho và hướng dẫn điền thông tin).

Giấy chuyển nhượng được lập thành 2 bản có giá trị như nhau, Ngân hàng giữ một bản, người nhận chuyển nhượng giữ một bản.

Việc chuyển nhượng không ảnh hưởng đến tiền lãi sổ tiết kiệm.Tài khoản tiết kiệm sẽ được phong tỏa và hưởng lãi bình thường cho đến ngày người nhận chuyển nhượng tất toán.

Để tất toán sổ tiết kiệm, người được chuyển nhượng chỉ cần mang CMND, sổ tiết kiệm và Giấy chuyển nhượng đến Ngân hàng. Nếu tất toán đúng hạn sẽ hưởng toàn bộ lãi như thỏa thuận ban đầu trên sổ tiết kiệm, sau khi tất toán sổ tiết kiệm, nếu có nhu cầu Ngân hàng sẽ tiến hành mở sổ tiết kiệm mới đứng tên của người được chuyển nhượng. Nếu tất toán trước hạn thì người đó chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn theo quy định của Ngân hàng theo lãi suất tiết kiệm không kỳ hạn tại thời điểm tất toán.

Người viết Tư vấn viên | 2017/09/15 03:53:18

Các câu hỏi liên quan: