Có thể làm giấy uỷ quyền nhờ người khác lấy thẻ atm không ạ?

Làm giấy uỷ quyền nhờ người khác lấy thẻ atm ntn v ạ?

Người viết | 2022/06/23 08:43:11

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: