SWIFT code Của BIDV Phủ quỳ

SWIFT code Của BIDV Phủ quỳ

Người viết | 2023/03/01 23:59:12

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: SWIFT code Của BIDV Phủ quỳ?

Chào bạn!

Mình gửi mã SWIFT Code Của ngân hàng BIDV ạ: BIDVVNVX

Người viết Tư vấn viên | 2023/03/15 08:49:18

Các câu hỏi liên quan: