Công ty e hủy sử dụng tài khoản ngân hàng SHB thì tiền duy trì thẻ e có hoàn lại không

Nếu như Công ty e hủy sử dụng tài khoản ngân hàng SHB thì tiền duy trì thẻ e có được ngân hàng trả lại không

Người viết | 2020/07/06 08:36:55

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: