Đăng ký sms không thông báo

Em đăng ký sms với liên kết agribank E-Mobile Bangking sao không thông báo về sms hay thông báo trên ứng dụng agribank E-Mobile Bangking

Người viết Nguyễn ngọc anh | 2021/05/12 12:53:43

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: