Đến ngày lấy lãi e k lên lấy. Thì tiền lãi có cộng vào tiền gốc và tiếp tục gia hạn k ạ

Đến ngày lấy lãi e k lên lấy. Thì tiền lãi có cộng vào tiền gốc và tiếp tục gia hạn k ạ

Người viết Le thi sen | 2021/11/28 06:27:26

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: