Nếu muốn vay 200 triệu cần giấy tờ gì và người vay phải nộp những khoản phí gì

Nếu muốn vay 200 triệu cần giấy tờ gì và người vay phải nộp những khoản phí gì?bao nhiêu tiền phí?

Người viết Hoàng Minh | 2023/04/10 02:20:12

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: