Đến thời hạn lấy lãi mà k ra lấy thì sau có lấy lãi suất của 1 năm được k?

Anh chị cho hỏi: Đến thời hạn lấy lãi mà k ra lấy thì sau có lấy lãi suất của 1 năm được k?

Người viết Thanh | 2019/01/16 02:36:35

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: