doanh nghiệp lớn muốn vay hạn mức tín dụng vietcombank

doanh nghiệp lớn muốn vay hạn mức tín dụng vietcombank thì hạn mức mà ngân hàng cho vay là bao nhiêu?

Người viết | 2021/06/09 04:39:42

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: