E đã đăng kí tài khoản online trên điện thoại, nhưng vừa mất điện thoại

E đã đăng kí tài khoản online trên điện thoại, nhưng vừa mất điện thoại. Bây giờ e muốn xuất thẻ thì cần mang theo những gì ạ? Xin cảm ơn.

Người viết | 2021/10/31 08:39:44

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: