Khi mà đổi sang số điện thoại khác để được tiếp tục sử dụng thẻ

Khi mà đổi sang số điện thoại khác để được tiếp tục sử dụng thẻ thì thời gian nào mới nhận được thông báo

Người viết | 2021/01/20 07:54:05

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: Khi mà đổi sang số điện thoại khác để được tiếp tục sử dụng thẻ?

Chào bạn!

Khi bạn đổi số điện thoại mới đăng kí nhận tin nhắn từ thẻ thì sau 1-2 ngày kể từ ngày bạn đi đăng kí số điện thoại mới sẽ được cập nhật và mới nhận được các thông báo của ngân hàng nhé ạ!

Người viết Tư vấn viên | 2021/01/20 10:52:59

Các câu hỏi liên quan: