E đã gửi tiết kiệm tại ngân hàng và em bị mất chứng minh thư

E đã gửi tiết kiệm tại ngân hàng và em bị mất chứng minh thư em có thể rút tiền bằng cách nào

Người viết | 2021/02/01 05:13:06

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: