Em chuyển khoản nhầm tên nhưng số tài khoản ngân hàng vẫn dung

Em đến ngân hàng chuyển khoản nhưng ghi lộn tên và số tài khoản ngân hàng vẫn đúng và ngân hàng đã nhận tiền và chờ em bien nhân nhưng vẫn chưa nhận được tiền

Người viết Phạm Thị tu em | 2020/09/14 01:26:49

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.
Trả lời: Em chuyển khoản nhầm tên nhưng số tài khoản ngân hàng vẫn dung?

Chào bạn!

Khi bạn chuyển khoản đúng số tài khoản nhưng sai thông tin người nhận thì tiền không được chuyển đi và bị treo tại hệ thống ngân hàng ạ.

=> Bạn phải ra chi nhánh ngân hàng báo sửa lại thông tin thì tiền mới được chuyển đi nhé.

Người viết Tư vấn viên | 2020/09/17 03:58:20

Các câu hỏi liên quan: