Em chuyển tiền từ vietcombank qua Agribank hôm qua tới giờ vẫn chưa nhận được tiền

Em chuyển tiền từ vietcombank qua Agribank hôm qua tới giờ vẫn chưa nhận được tiền

Người viết | 2020/11/14 01:51:08

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: