Em mới tạo tài khoản online mà chưa mở thẻ thì có bị tính phí thường niên không ạ

Em mới tạo tài khoản online mà chưa mở thẻ thì có bị tính phí thường niên không ạ

Người viết | 2021/08/05 15:56:36

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: