em muốn biết thông tin stk của em ạ

e muốn xin thông tin mã ngân hàng, tên chi nhánh, mã chi nhánh ạ

Người viết hoàng thị quỳnh trâm | 2019/10/07 08:50:09

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: