Em muốn vay 500 triệu theo hình thức thế chấp nhà để kinh doanh

Xin chào Em muốn vay 500 triệu theo hình thức thế chấp nhà để kinh doanh 

Người viết | 2021/01/15 10:17:43

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: