Vay tín chấp theo bảng lương hiện tại có được áp dụng không ?

Vay tín chấp theo bảng lương hiện tại có được áp dụng không ?

Người viết | 2021/04/15 01:12:15

Nếu bạn có câu trả lời. Hãy trả lời giúp tôi!
Chú ý: câu trả lời có tối thiểu 10 ký tự, gõ tiếng việt có dấu, không chứa
nội dung không phù hợp.

Các câu hỏi liên quan: